FTE Stagring för fackverksmaster

169 kr

 

21874

Monteras i maströrets övre del och är infästningspunkt för 3 stagwires.