Panasonic Förprogrammerad fjärr som passar alla TV

350 kr

 


Förprogrammerad fjärr som passar alla PanasonicTV.

One For All URC1914


DE FLESTA NYARE PANASONIC TV BÖR FUNGERA DIREKT.

Testa några knappar efter att du har satt i batterierna, om de fungerar är

fjärrkontrollen klar. Om de inte fungerar ska du följa nästa steg:


Kontrollera att teven är påslagen (och inte i vänteläge).

Håll RÖD + BLÅ knapp nedtryckt tills lysdioden i strömbrytaren blinkar två gånger.

Peka mot teven och håll STRÖMBRYTAREN nedtryckt tills teven stängs av.

Fjärrkontrollen skickar en ny strömsignal var tredje sekund.

Så snart teven stängts av ska du släppa upp STRÖMBRYTAREN.

Lysdioden blinkar två gånger. Testa nu resten av knapparna på fjärrkontrollen,

om de fungerar på samma sätt som för den ursprungliga fjärrkontrollen är

fjärrkontrollen klar för att användas.
Panasonic är ett japanskt varumärke som grundades i början av 1900 talet och har sedan dess byggt både fjärrkontroller, tv-apparater och dammsugare.


Panasonic är en av världens största tillverkare av tv-apparater. De har tillverkat flera tusen olika tv-modeller och vi har fjärrkontroller till en stor del av dem. Skulle du inte hitta fjärrkontrollen du behöver hos oss så går du in på kontaktsidan och slår en signal till Magnus så gör han sitt bästa för att hitta den. Det mesta kan vi faktiskt få tag på.