Marmitek IRC Receiver 3060S

700 kr

 

Här har vi ett tillbehör till Marmiteks IR produkter, men även till Xeldecs IR System.
Detta är själva IR mottagaren som du skall rikta din fjärrkontroll mot.
Användbar om du vill kunna styra apparater från mer än en plats.


Frequency range: 30 - 60 kHz
IR reception range: +/- 10 meters
Length of cable: 3 meters, extendable to 300 meters
LED display: IR reception (Purple)
IR reception angle: 90° (+45°/-45° from centre)
Dimensions receiver: 40mm x 13mm x 11mm