Standard HDMI vinkel adapter 90°

150 kr

 

VC-010G

Äntligen har du hittat den, vinkeln till HDMI, men vilken skall du ha då? Den som pekar "neråt" eller "uppåt"?

Ingen fara, vi hjälper dig.

HDMI uttag rättvänt närbild

Om ditt uttag sitter så här på apparaten, och du vill att den skall vinkla nedåt då skall du använda denna adapter.

Vill du att den skall vinkla uppåt skall du välja 270° (länk)

HDMI uttag upp och ner närbild

Om ditt uttag sitter så här på apparaten, och du vill att den skall vinkla uppåt då skall du använda denna adapter.

Sitter uttaget så här och den skall vinkla nedåt, då skall du välja 270° (länk)


Bygger ut ca 28mm när den sitter i en kontakt.