Signalconverter Till DVI-D (samma som HDMI)

De produkter som finns här kan även användas för att konvertera till HDMI, men man får inget ljud. 
Det finns fler produkter under kategorin .... till HDMI som man kan använda för att konvertera till DVI-D, 
som sagt får du inte med ljudet och du behöver en extra adapter.