Splitters

Vill du sprida en komponentvideosignal till flera bildvisare. Då behöver du en splitter.