Televés 1 Gbps Nätverk över koax eller el-uttag, opto

3 700 kr

 

CoaxData Ethernet Opto

Med CoaxData Ethernet Opto kan man skicka ut nätverk över det befintliga antenn-nätet OCH el-nätet vilket helt plötsligt gör det möjligt att sätta prylar som kräver nätverk i rum man tidigare inte hade möjlighet till utan att dra fula / synliga kablar över golvet.

Just denna versionen har en Ethernet port och en Opto/SFP port för nätverket.

Nytt är att systemet nu klarar upp till 1Gbit/s.
Dessa enheter kan användas på många ställen: Villa/lägenhet, hotel, skolor, kontor, sjukhus mm.

På alla ställen går det att med en mycket låg initialkostnad att erbjuda en snabb och utbyggbar förbindelse. Oavsett om det är stjärnnät eller kaskadnät. Det går att starta med så lite som 2 enheter.

Ingen konfiguration behövs. Anslut enheterna på två ställen i nätet och de kommer direkt att hitta varandra. Helt utan konfiguration.

Nätet kan byggas upp till max 253 användare per Master enhet. En fördel är hybridfunktionen som gör att signalen kan skickas både via coax och via el-nät samtidigt. Kapaciteten blir dock högre via coax.

Upp till 1000Mb/s kan distribueras. Homeplug 769202 använder frekvensbandets nedre del (2-67,5MHz) för datatrafiken och är avsedd för mindre fastighetsnät. Enheterna kommer att fungera trots en kabeldämpning på upp till hela 85 db! Även i nät med mycket störningar i returvägen har dessa enheter en fördel genom ett automatiskt val av distributionsteknik mellan QAM 1024 ned till QAM 16. En lysdiod indikerar om förbindelsen är ok och om nivå ligger på 0-80, 80-120 eller >120 Mb/s.

Via ett managementsystem som ingår kan alla enheter konfigureras till antingen slav eller master. Dessutom går det att kontrollera status, dvs hur respektive förbindelse fungerar.

Andra funktioner är QoS (Quality of Service) parametrar och "Private networks" (encryption).