DKTComega LTE-694T LTE/4G/GSM filter mot störningar 700Mhz

300 kr

200 kr

 Ett mycket vanligt problem som kommer att dyka upp på många håll är överstyrda förstärkare på grund av de nya telecombandet som släppts i övre delen av UHF-bandet. För undvikande av detta finns filter LTE 694T.


LTE-694T blockerar effektivt mobilfrekvenserna mellan 703 och 1000 MHz. Filtret har för enkel anslutning F-hona till F-hane. Kontakter och filterhus är vattenskyddade för användning utomhus.


Passfrekvens: 5-694 MHz

Stoppfrekvens: 702-1006 MHz(15 dB på 702MHz) 726-1006MHz 50-60dB.

Genomgångsdämpning: 2 dB typ

Skärmningsklass: A-klass

DC-pass: Max 250 mA, 24 volt

Dämpning>40-60 dB


Filter LTE-694T är ett ho?gklassigt spärrfilter fo?r LTE med en jämn frekvensga?ng och mycket skarpa flanker. Omflyttning av kanaler inom UHF-bandet har inletts fo?r att ge plats a?t nya 4G-bandet pa? frekvenser o?ver 700 MHz. Detta innebär att ma?nga husha?ll kommmer att uppleva sto?rningar pa? TV-bilden, dels genom o?verstyrd TV-tuner men ocksa? pga. o?verstyrda fo?rstärkare. Fo?r att minimera problem av detta slag används filter LTE-694T.


Filtret är av la?gpass-typ, som kraftigt dämpar 4G-frekvenserna mellan 700 och 1000 MHz och dämpningen o?ver 726 MHz ligger pa? hela 40–60 dB. I filtret passerar kanal 2-48, medan kanal 49 och uppa?t dämpas. Filtret har fo?r användning ba?de ute och inne, vattenskyddat hus och gummitätade kontakter av typen F-hona/F-hane. Filtret har DC-pass fo?r eventuella mastfo?rstärkare eller dipolfo?rstärkare.


694–703 MHz är ett "Guard Band" där varken tv eller mobila tjänster kommer att finnas.

703–862 MHz Används och kommer att användas till olika typer av mobila tjänster.

5 – 694 MHz är bandet, som används fo?r tv-sändningar.