ALCAD Net1 Spärrfilter FR-015 460-470Mhz

450 kr

 

Här har vi ett spärrfilter för mastmontage. 

Dämpar frekvensen 460-470 MHz, upp till 25 dB, vid 466 MHz.