Digitaltvexperten Modul för TV/Radio med DAB i radio

150 kr

 

304258

Ett vägguttag (modulen, en ram behövs också) med den unika egenskapen att Radio-uttaget filtrerar inte bara ut FM frekvenserna utan också DAB.

Detta kan INTE användas på de platser i Sverige där det ligger tv-sändningar på VHF-bandet utan endast där TV ligger enbart på UHF, exempelvis Stockholm.

Färgserie A

Vi har två färgserier, titta så att ramar och moduler tillhör samma serie, annars kan en viss nyansskillnad uppstå, alla passar dock rent fysiskt.