Paket 3G-repeater

Vi har skapat ett par kompletta paket med 3G repeaters för att förbättra mobiltäckningen inomhus där man har problem.

Vi har delat upp det i privat och företag, där privat innehåller mindre paket med 3G repeaters lämpade för hushåll och företag som innehåller paket av större slag.

Alla våra paket innehåller bara högkvalitativa komponenter som är godkända av operatörerna.

En mycket viktig del i ett sådant här paket är kablarna då effekten i en 3G-repeater är väldigt låg, varför det är oerhört viktigt att minimera förlusterna som alltid uppstår i långa kablar. Använder man för klena kablar så kommer den största delen av signalen att dämpas bort i kablarna, och det som slutligen kommer ut ur dina inomhusantenner är väldigt lite.

Alla våra paket (utom det minsta) innehåller lågförlustkabel av hög kvalitet med minsta möjliga dämpning (kabel av s.k. "LMR400 equivalent" typ.

Det hjälper då inte heller att sätta upp fler antenner då fördelare och splitters också gör sitt till för att dämpa signalerna.

De färdiga paketet skall mest ses som exempel på vad som behövs på olika ställen, givetvis anpassar vi lösningen efter Ditt / Ert behov.

När ytan blir större än ca 1500² så behöver man lite mer effekt för att klara det ökade antalet antenner och splitters, och för ökade kabel-längder. Därför innehåller våra stora paket den större repeatern MobilePartners MPW2100-23 3G-repeater för mellanstora kontor

Varför skall man välja just oss för en sådan här lösning?

Vi har mycket lång erfarenhet av antenninstallationer. Vi vet hur man förlägger antennkabel på rätt sätt utan att skada den, vi vet hur man mäter räknar och dimensionerar antennsystem, något som kräver kunskap och erfarenhet. Det finns idag ganska många företag som erbjuder den här typen av lösningar med 3G repeaters som bara "kopplar hej vilt" och lämnar efter sig ett system som i och för sig oftast fungerar hjälpligt, men som inte lämnar optimal prestanda eftersom systemet inte är optimerat/beräknat på rätt sätt. Dessutom förekommer det en hel del otillåtna 3G repeater därute.

Ett vanligt exempel är lösningar som bygger på asymmetriska lokaler där en del kablar blir väldigt långa och andra betydligt kortare, i sådana lägen skall man INTE jobba med traditionella splitters för att dela upp signalerna utan istället använda avtappare som lämnar mer signal till den långa kabeln och mindre till den kortare. På så vis får man i det närmaste samma signalstyrka på alla platser. Väljer man att bygga ett sådant system uteslutande med vanliga splitters så kommer signalen att vara mycket bättre där det är kortare kablar än där man har använt längre kablar.

Det är där kunskapen om att beräkna dessa förluster och anpassa systemet som man skiljer på de med erfarenhet och de utan.

Dessutom finns det fortfarande många som jobbar med otillåten utrustning, och det är tyvärr inte otillåtet / olagligt att sälja den, endast att använda den. Så det är Ni som användare som får problem och inte säljaren. 

Välj därför en leverantör av 3G repeater som har erfarenhet, kunskap och jobbar med godkända kvalitets-produkter, OSS. Vi kan också lämna goda referensobjekt om så önskas.

Digitaltvexperten.se, din trygga leverantör av 3G repeater för att förbättra mobiltäckningen inomhus.