MobilePartners Paket för Telia +15dBm med fyra inomhusantenner 900Mhz

21 500 kr

19 900 kr

 

Ett helt nytt paket för 900MHz hos Telia som ger tillgång till både 2G (GSM) och 3G (data och tal, detta kommer så småningom att koverteras till 4G) d.v.s. både tal och data.

Räcker i vanliga fall till ca 1000-1200 m² yta om inomhusantennerna placeras en på varje plan centralt och lokalerna är förhållandevis öppna.

I väldigt öppna ytor kan den räcka till 2000m2.

eller med bra spridning på ett plan

Paket för tvåplans bostadshus eller det lite större kontoret.

Paketet består av:

1 st SYN-E15L-S bandselektiv repeater för Telia

1 st MobilePartners  15dB donörantenn

1 st Lågförlustkabel N-kontakt 20 m

Från utomhusantenn till repeater

6 st Lågförlustkabel N-kontakt 10 m

Från splitter till inomhusantenner och mellan första splitter och de andra 2.

1 st Lågförlustkabel N-kontakt 1 m

Mellan repeater och splitter

4 st Inomhusantenn för 3G repeatersystem

3 st 2-vägs splitter med N-kontakt